ขอเชิญร่วมกิจกรรม เนื่องในวันมหิดล ในวันที่ 24 กันยายน 2557 เวลา 06.00 น. -17.00 น.