ข่าวเด่น

ได้แล้ว!! 10 ทีม ตัวแทนเด็กใต้ไปแข่ง ACM-ICPC ระดับชาตินักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(มอ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ 8 ทีม และ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (มวล.) 2 ทีม ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักศึกษาจากภาคใต้ ไปร่วมแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ACM-ICPC Thailand 2014 ระดับประเทศ

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับภาคใต้ ACM-ICPC 2014 (ACM International Collegiate Programming Contest) เพื่อชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท โดยความร่วมมือสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์(มวล.) ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA จัดขึ้น เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในพิธีเปิดงานดังกล่าวได้รับเกียรติจากคุณประชา อัศวธีระ ผู้จัดการ SIPA ภูเก็ต และรองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตถ์กุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกันเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ โดยมีนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาพื้นที่ภาคใต้ กว่า 62 ทีม เข้าร่วมแข่งขัน

ผลการแข่งขันปรากฎว่า รางวัลที่ 1 ได้แก่ ทีม PSU_Random Code รางวัลที่ 2 ได้แก่ ทีม Demons รางวัลที่ 3 ได้แก่ ทีม ARaiKorDai รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่ ทีม Soul Reaper และทีม So High ทั้ง 5 ทีมเป็นนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(มอ.) วิทยาเขตหาดใหญ่ ได้รับเงินรางวัล 25,000 20,000 15,000 และ10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรตามลำดับ

สำหรับทีมที่ได้รางวัลที่ 1,2,3 และรางวัลชมเชยดังกล่าว เป็นผู้ทำคะแนนได้ลำดับที่ 1-5 ส่วนทีมที่ได้ลำดับที่ 6-10 ประกอบด้วย ทีม FEDEX ทีม Zephyr นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ ทีม PSU_BOT นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอ.ภูเก็ต ทีม Warrior นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีม Nexus หลักสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ จากสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตามลำดับ โดยทั้ง 10 ทีมจะเป็นตัวแทนภาคใต้ไปแข่งขัน ACM-ICPC Thailand 2014 ระดับประเทศ ในช่วงเดือนตุลาคม 2557 นี้ ต่อไป

นอกจากนี้ คณะกรรมการการแข่งขันยังได้พิจารณาคัดเลือกรางวัลพิเศษ ให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ในครั้งนี้ อีก 4 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท ซึ่งได้แก่ ทีม Source Code ทีม PSU_BOT ทีม PSU PHUKET นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต และทีม Hnon noi จากหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดยส่วนประชาสัมพันธ์ และศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

รายชื่อผู้เข้าร่วมได้รับรางวัล http://acm-icpc.wu.ac.th/"
ประมวลภาพ

TOP