ได้แล้ว!! 10 ทีม ตัวแทนเด็กใต้ไปแข่ง ACM-ICPC ระดับชาติ