ข่าวการศึกษา

งานคืนสู่เหย้าชาวเทคทรัพ&สิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม ที่ผ่านมา ศิษย์เก่าหลักสูตรเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้จัดงานคืนสู่เหย้าชาวเทคทรัพฯและสิ่งแวดล้อม ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งปัจจุบันมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วจำนวน 13 รุ่น โดยงานคืนสู่เหย้านี้มีการจัดครั้งแรกเมื่อปี 2551 และจัดต่อเนื่องมาตลอดทุกๆ 2 ปี และครั้งนี้ก็ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4

งานนี้มีศิษย์เก่าเข้าร่วมกว่า 80 คน และนักศึกษาปัจจุบันกว่า 100 คน โดยกิจกรรมในงานนี้ แบ่งเป็น 2 ช่วง ประกอบด้วย

ภาคเช้า จัดที่ อาคารเรียนรวม 7301 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- คณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้ร่วมจัดมุฑิตาจิต ให้ ผศ.ดร.ปิติวงษ์ ตันติโชดก เนื่องจากท่านเกษียรในปีนี้
- พิธีไหว้ครู ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ร่วมกันไหว้ครู ผู้อบรมสั่งสอนและทำให้ศิษย์มีวันนี้เพราะมีครู
- รุ่นพี่เล่าประสบการณ์การทำงาน, แง่คิดในการเรียน, การเตรียมตัวก่อนจบเพื่อจะไปทำงาน มีการจับสลากของรางวัล ของที่ระลึก จากศิษย์เก่าต่อศิษย์ปัจจุบัน
- รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ทั้งคณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

ภาคบ่าย จัดที่ อิสระบีช รีสอร์ท และ บ้านหินงาม รีสอร์ท อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
- เริ่มกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง แบ่งทีม เล่นเกมส์
- งานเลี้ยงสังสรรค์ภาคค่ำ
- กิจกรรมเปิดประมูล สิ่งของจาก ผศ.ดร.ปิติวงษ์ ตันติโชดก เพื่อนำรายได้ทั้งหมดจากการประมูล ใช้เป็นเงินสนับสนุน การทำกิจกรรมของนักศึกษาปัจจุบัน โดยงานนี้รายได้จากการประมูลอยู่ที่ประมาณ 35,000 บาท

ประมวลภาพ


TOP