สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ร่วมกับอาศรมวัฒนธรรม จัดประชุมสัมนาวิชาการ สมุนไพรเพื่อชีวิต ครั้งที่ 4