ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจในฐานะหน่วยงานผู้ดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา แห่ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗ จำนวน 3 รางวัล ดังนี้

1) ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา : ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2) ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ : นางอิสิญา ศังข์ศิริ ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด

3) สถานประกอบการขนาดใหญ่ ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น : โรงแรมเลอเมอริเดียน ภูเก็ตบีช รีสอร์ท

ทั้งนี้ จะมีการมอบรางวัลดังกล่าวในวันพุธที่ 16 กันยายน 2557 ณ โรงแรมใบหยกสกาย ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จด้านสหกิจศึกษา ในครั้งนี้

TOP