ข่าวเด่น

โตโยต้า จับมือ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเมืองจราจรจำลองแห่งที่ 4


บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  เปิดเมืองจราจรจำลองแห่งที่ 4 ศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนต้นแบบของภาคใต้ เพื่อสาธิต จำลอง จัดอบรม รวมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เรียนรู้กฎ วินัยจราจร และความมีน้ำใจบนท้องถนนให้แก่เด็กและเยาวชน โดยนายวุฒิกร  สุริยะฉันทนานนท์  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้แทนบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันเปิดเมืองจราจรจำลองดังกล่าว   โดยมีเครือข่ายถนนสีขาว ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้านครศรีธรรมราช โตโยต้าเมืองคอน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แขกผู้เกียรติในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช นักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชนเข้าร่วม บริเวณสถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราชนายวุฒิกร  สุริยะฉันทนานนท์  กล่าวว่า จากการดำเนินงานของโตโยต้าในประเทศไทยกว่า 52 ปี โตโยต้ามีความมุ่งมั่นร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนความสุข และสร้างรอยยิ้มให้แก่ลูกค้าและสังคมไทยภายใต้สโลแกนโตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข ด้วยการเป็นองค์กรที่ดี มีจิตสำนึกรับผิดชอบและร่วมพัฒนาสังคมไทย โดยหนึ่งในความมุ่งมั่นและตั้งใจของโตโยต้าคือ ด้านความปลอดภัยทางถนน โดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจัดตั้ง “เมืองจราจรจำลอง” (White Road Theme Park) ภายใต้โครงการ “โตโยต้า ถนนสีขาว”

เมืองจราจรจำลอง โดยโตโยต้า ถนนสีขาว เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนต้นแบบ เพื่อปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับกฎ วินัยจราจร และน้ำใจบนท้องถนนให้แก่เด็กและเยาวชน ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงเป็นการขยายผลการเรียนรู้ไปสู่ครอบครัว และชุมชนใกล้เคียง เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุบนท้องถนนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน โดยโตโยต้าได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ ต้นแบบ  ครอบคลุมทั้ง 4 ภูมิภาค คือ เขตกรุงเทพฯและภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคใต้

ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร กล่าวว่า ในนามของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบคุณบริษัทโตโยต้าที่เห็นความสำคัญและจัดตั้งเมืองจราจรจำลองแห่งที่ 4 ศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนต้นแบบของภาคใต้ที่ ม.วลัยลักษณ์  ทั้งนี้ คาดว่าศูนย์ดังกล่าวจะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญ เป็นแหล่งสำหรับอบรม สาธิตทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เกี่ยวกับกฎ วินัยจราจรและความมีน้ำใจบนท้องถนนให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคใต้ต่อไป

นายศิริพัฒ พัฒกุล กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนของจังหวัดนครศรีธรรมราช รู้สึกยินดีและขอบคุณโตโยต้าที่สนับสนุนโครงการดีๆขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งในแต่ละปีจังหวัดของเรามีอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง และเกิดขึ้นกับกลุ่มวัยรุ่นเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการปลูกฝังและให้ความสำคัญกับเรื่องกฎจราจร ความปลอดภัยบนท้องถนน หรือการส่งเสริมให้มีจิตสำนึกในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ตั้งแต่ในระดับเด็กนักเรียนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือและสนันสนุนจากทุกภาคส่วนเพื่อการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง
เมืองจราจรจำลอง ศูนย์การเรียนรู้ความปลอดภัยทางถนนต้นแบบ ภาคใต้ ตั้งอยู่ที่ บริเวณสถานกีฬาและสุขภาพ โดยการกำกับดูของ  ผศ.ดร. มารวย เมฆานวกุล  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม  บนพื้นที่ 6 ไร่ ภายในเมืองจราจรจำลอง แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 อุทยานการเรียนรู้ มีการจัดอบรมป้ายจราจรและเครื่องหมายจราจร เรียนรู้สัญญาณไฟจราจรสำหรับรถและคนข้ามถนน ขนาด สีของป้ายต่างๆ อุปกรณ์จราจรที่เห็นในชีวิตประจำวันและทำความเข้าใจกับกฎจราจรเบื้องต้น  ส่วนที่ 2 จัดสร้างถนน โดยแบ่งเส้นทางจราจร ยึดหลักเดียวกับการจราจรพื้นฐาน พร้อมทั้งสร้างจุดแวะพักซึ่งเป็นโบราณสถานหรือสถานที่สำคัญในเขตภาคใต้ เช่น พระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เจดีย์วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร โลมาสีชมพูขนอม มัสยิดกลางจังหวัดปัตตานี นางเงือกหาดสมิหลา รวมถึงโรงพยาบาล โรงเรียน ปั้มน้ำมัน สถานีตำรวจ และการรณรงค์ใช้วงเวียนอย่างถูกต้องซึ่งเยาวชนที่ร่วมกิจกรรมจะได้ฝึกในภาคปฏิบัติทั้งเป็นผู้ขับขี่จักรยานและเรียนรู้เป็นผู้ควบคุมกฎจราจรอีกด้วย  โดยมีกลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ เด็กและเยาวชนทั่วไป เน้นให้ความรู้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาในเขตภาคใต้  ชุมชนหรือประชาชนทั่วไป และหน่วยงานที่สนใจพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจทางด้านกฎจราจรที่ถูกต้องเปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00-16.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ 075-673725-30

 

ประมวลภาพ

 

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์


TOP