โตโยต้า จับมือ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเมืองจราจรจำลองแห่งที่ 4