ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมพบนักเขียนและการประกาศผล "ฟ้าใส ที่วลัยลักษณ์” รางวัลช่อประดู่วลัยลักษณ์ (Walailak Awards)