การสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ป.ตรี รอบที่ 1/2558 ณ หน่วยประสานงานฯ มีนักเรียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นจำนวนมาก