ข่าวทั่วไป

การสอบสัมภาษณ์นักศึกษา ป.ตรี รอบที่ 1/2558 ณ หน่วยประสานงานฯ มีนักเรียนเข้ารับการสอบสัมภาษณ์เป็นจำนวนมาก


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดสอบสัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา และประเภทรับตรง รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร อาคาร เอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ โดยมีนักเรียนจากจังหวัดต่างๆ เดินทางมาเข้ารับการสัมภาษณ์ ทั้งสิ้น 625 คน แบ่งเป็นประเภทโควตา จำนวน 21 คน และประเภทรับตรง จำนวน 604 คน

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์เป็นไปอย่างคึกคัก เพราะนอกจากจะมีนักเรียนเดินทางมาเป็นจำนวนมากแล้ว ยังมีบรรดาพ่อ แม่ ผู้ปกครองร่วมเดินทางมาให้กำลังใจบุตรหลานกันอย่างเนืองแน่นตลอดทั้งวัน จนพื้นที่สำนักงานหน่วยประสานงานฯ ดูคับแคบไปถนัดตา แต่ด้วยความร่วมมือ ร่วมใจ ของอาจารย์จากสำนักวิชาต่างๆ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการการศึกษา และบุคลาการหน่วยประสานงานฯ จึงทำให้การสอบสัมภาษณ์ในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร


TOP