กำหนดการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานฯ