ข่าวเด่น

มวล. จัดโครงการ WMS Champion Camp 3 มีนักเรียนจาก 43 ทีมทั่วประเทศ ร่วมค่าย


สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการค่าย WMS เยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 3 หรือ WMS Champion Camp#3 ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2557 ณ อาคารไทยบุรี ม.วลัยลักษณ์ เพื่อมุ่งส่งเสริมเยาวชนพัฒนาทักษะการประกอบธุรกิจและเข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีนักเรียน 43 ทีมทั่วประเทศ เข้าร่วม

ดร. กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานในพิธีเปิดงาน กล่าวว่า สำนักวิชาการจัดการ ได้จัดโครงการค่าย WMS เยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประกอบด้วย ค่าย WMS - อัจฉริยะทางธุรกิจ และค่าย WMS – เก่งคิดเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทั้ง 2 หัวข้อนี้มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ที่ต้องศึกษาควบคู่กันไปและหวังว่านักเรียนทุกคนจะได้เรียนรู้การเป็นอัจฉริยะทางธุรกิจและการเก่งคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปด้วยกัน ซึ่งปัจจุบันการศึกษาต้องศึกษาอย่างจริงจังและทำให้สุดทาง ที่สำคัญภาษาอังกฤษเป็นอีกปัจจัยที่สามารถพาเราไปถึงจุดหมายในชีวิตได้

รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ กล่าวรายงานการจัดโครงการค่ายในครั้งนี้ว่า สำนักวิชาการจัดการได้จัดโครงการค่าย WMS เยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 3 หรือ WMS Champion Camp#3 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนให้เรียนรู้ พัฒนาทักษะทางด้านการประกอบธุรกิจ และความเข้าใจแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง โดยในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ดร. กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณสุผจญ กลิ่นสุวรรณ (เต้) พิธีกรรายการ English Breakfast บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “การพัฒนาภาษาอังกฤษสู่ความเป็นอัจฉริยะ” คุณบุษบา ฤทธิ์เรืองนาม ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ธนาคารออมสิน มาให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการ สุดยอดแนวคิดธุรกิจคนรุ่นใหม่ “ออมสิน จากร้อยสู่เงินล้าน” ปี 2 ให้แก่นักเรียนซึ่งมาเข้าร่วมโครงการดังกล่าวกว่า 43 ทีม จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป

โครงการค่าย เยาวชนคนเก่งระดับชาติ ครั้งที่ 3 ประกอบด้วย ค่าย WMS - อัจฉริยะทางธุรกิจ ภายใต้การสนับสนุนจากบริษัท เซเรบอส (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตภัณฑ์แบรนด์ และค่าย WMS - เก่งคิดเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การสนับสนุนจากธนาคารออมสิน ซึ่งกิจกรรมภายในค่าย นอกจากการให้ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวแล้ว ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแข่งขันทักษะความรู้ความสามารถทางด้านธุรกิจและเศรษฐกิจพอเพียงชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กิจกรรมสร้างสรรค์แนวคิดทางธุรกิจ และเกมส์ทางธุรกิจ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธุวานนท์ องคมนตรี


สำหรับผลการแข่งขัน WMS - เก่งคิดเศรษฐกิจพอเพียง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Gold Velvet โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท และเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมขี่ไอ้ทุยวิ่งลุยท้องนา โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาทและเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมเพชรรวมใจ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาทและเกียรติบัตร

ส่วนผลการแข่งขัน WMS -อัจฉริยะทางธุรกิจ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Magical Paint โรงเรียนแสงทองวิทยา ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ จาก ฯพณฯ พลอากาศเอก กำธน สินธุวานนท์ องคมนตรี พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท และเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีมเถ้าแก่น้อย โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาทและเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีมจ๊ะเอ๋ โรงเรียนเบญมราชูทิศ ได้รับทุนการศึกษา 5,000 บาทและเกียรติบัตร

ประมวลภาพ


TOP