มวล. จัดโครงการ WMS Champion Camp 3 มีนักเรียนจาก 43 ทีมทั่วประเทศ ร่วมค่าย