ผศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง อาจารย์ประสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ ได้รับรางวัล อาจารย์ดีเด่นของกองทุนเอกิ้น เลาเกเซ่นอนุสรณ์