ข่าวสุขภาพและกีฬา

ประมวลภาพและผลการแข่งขันเทนนิสวลัยลักษณ์ ประจำปี 2557

โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และชมรมเทนนิสสโมสรวลัยลักษณ์ ร่วมกับสมาคมนักเทนนิสสูงอายุ (ประเทศไทย) จัดการแข่งขันเทนนิสวลัยลักษณ์ ประจำปี 2557 "WU TENNIS 2014" เมื่อวันที่ 6 - 7 กันยายน 2557 ณ สนามกีฬาเทนนิส มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยงงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ และส่งเสริมการเล่นกีฬาเทนนิสแก่บุคคลทั่วไป

การแข่งขันครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผู้บริหารหน่วยงานระดับท้องถิ่นในอำเภอท่าศาลา และผู้บริหารจากสมาคมนักเทนนิสสูงอายุ(ประเทศไทย)ในการมอบถ้วยรางวัลให้แก่นักกีฬา รวมทั้งได้รับการสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย ดังนี้

บริษัท ศิลาแมกซิไมค์ จำกัด , บริษัท หาดทิพย์ จำกัด , หจก.ว.นครนานากิจ , สนามเทนนิส W&P TENNIS COURT(นครศรีฯ) , ชมรมเทนนิสสโมสรวลัยลักษณ์ , ส.มั่นคง นครศรีฯ ,ห้างทองซีกวง นครศรีฯ , บริษัท.เบคไทยกรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด , หจก.ส.เกษตรรุ่งเรือง นครศรีฯ , K.S.P OCTATECH CO.,LTD. และคณะทำงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ในนามของศูนย์กีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่รับผิดชอบดูแลด้านการดำเนินงานจัดการแข่งขันต้องขอขอบคุณนักกีฬาเทนนิสและผู้ติดตามทุกท่าน ที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งในส่วนที่อยู่ในเขตภาคใต้และจังหวัดต่าง ๆ ซึ่งทำให้การแข่งขันครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายไปได้ด้วยดี และหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายในการดำเนินงานครั้งต่อไป

ประมวลภาพ


TOP