นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 คน ได้รับทุนการศึกษาสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ-เซฟการ์ด ประจำปีการศึกษา 2557