ข่าวการศึกษา

นักศึกษาเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 2 คน ได้รับทุนการศึกษาสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ-เซฟการ์ด ประจำปีการศึกษา 2557

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 ที่บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิ้ล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ-เซฟการ์ด ให้แก่นิสิตนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 9 ทุน ทุนละ 200,000 บาท (ปีละ 50,000 บาท) ซึ่งในปีนี้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับ 2 ทุน ได้แก่ นายผู้ดี ฉิมบุรี และนางสาวสุดารัตน์ ไชยศรี

รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนา ศานติยานนท์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับทุน และกล่าวถึงความเป็นมาของทุนการศึกษาฯ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งตลอดมาจากบริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิ้ล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ปีนี้เป็นปีที่ 19 และมีผู้ได้รับทุนไปแล้ว 171 คน และนักศึกษาได้นำทุนการศึกษาไปใช้สนับสนุนการเรียนอย่างคุ้มค่า สามารถศึกษาจบไปเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่ดีและทำประโยชน์ต่อสังคม ทางสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยถือว่าทุนนี้เป็นทุนการศึกษาที่มีเกียรติ เนื่องจากมีกระบวนการคัดเลือกผู้รับทุนอย่างรอบคอบ โดยคำนึงถึงความตั้งใจในการศึกษาและความมุ่งมั่นในวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เป็นประเด็นหลัก นอกเหนือไปจากความต้องการการสนับสนุนด้านทุนทรัพย์

จากนั้นคุณกรรณิการ์ จรัสอุไรสิน ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ (ประเทศไทยและพม่า)ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับทุน และอำนวยพรให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาจบไปเป็นนักเทคนิคการแพทย์ที่ดีสมดังเจตนารมย์ของสมาคมฯ และบริษัทบริษัทพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิ้ล เทรดดิ้ง ต่อไป


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ihh.wu.a.cth

TOP