ข่าวสมัครงาน

ขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิชาการ ศึกษาทั่วไป (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 12/2557 ตำแหน่งนักวิชาการ ศึกษาทั่วไป (ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) และกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 12 กันยายน 2557 นั้น

เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมากและเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบจึงขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นวันที่ 22 กันยายน 2557

TOP