ข่าวทั่วไป

กยศ.วลัยลักษณ์ฯ จัดรับบริจาคโลหิตตอบแทนสังคม นศ.ทุน 5 มหาวิทยาลัยเข้าร่วม

กยศ.ม.วลัยลักษณ์ รับนโยบายจากกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดรับบริจาคโลหิตเพื่อตอบแทนสังคมในวันที่ 10 กันยายน 2557 ณ โถงกลาง อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีนักศึกษากองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา จาก 5 มหาวิทยาลัย เข้าร่วมบริจาคโลหิต

เนื่องด้วยกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) ร่วมด้วยสถานศึกษาอีก 7 จังหวัด มีนโยบายจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
เพื่อมุ่งหวังให้นักเรียน นักศึกษา ที่ทำการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ซึ่งถือว่าเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากสังคมโดยตรง
เข้าร่วมการบริจาคโลหิตในครั้งนี้ และเพื่อเป็นการสร้างค่านิยมอันดี สร้างวัฒนธรรมการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีให้กับนักเรียนนักศึกษา
ตอบแทนสังคม ด้วยการบริจาคโลหิต ในชื่อโครงการ "กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" ซึ่งเป้าหมายในการได้รับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ อยู่ที่ 1,000,000 ซีซี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้ร่วมจัดโครงการนี้ขึ้นภายในมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร. มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และมี นางศิรินุช สวาสธรรม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช นายเมษา ตู้เพชร ผู้แทนกองทุน ร่วมเป็นประธานในพิธี

การจัดโครงการในครั้งนี้ มีนักศึกษาจาก 6 มหาวิทยาลัยเข้าร่วม ได้แก่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, วิทยาลัยพยาบาลนครศรีธรรมราช, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงศรีวิชัย

ข่าวโดย นางสาวฐานะมาศ นากสุก นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
ภาพโดย นางสาวกนกวรรณ เกษแป้น นักศึกษาสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์


TOP