วลัยลักษณ์ฯเกษตรแฟร์ จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี