ข่าวทั่วไป

วลัยลักษณ์ฯเกษตรแฟร์ จัดกิจกรรมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ปี 2557 จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 10-11 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ เวทีกลางวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ผลการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (ครั้งที่ 1)

รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
และได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ด.ญ.นาตาชา รัตนเพชร

รุ่นอายุ 15 - 20 ปี
ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
และได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ นางสาวพิทยาภรณ์ วิยาสิงห์

รุ่นอายุ 20 ปีขึ้นไป
ผู้ที่ได้รับรางวัลที่ 1 รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
และได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ นางสาววราภรณ์ ศรีดุก


TOP