ข่าวทั่วไป

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จัดการแข่งขันกรีดยางพลบค่ำ ในงานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ 2557

สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง (สกย.) จัดการแข่งขันกรีดยางพลบค่ำ ในงานวัลยัลกษณ์เกษตรแฟร์ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา

โดยผลการแข่งขันกรีดยางพลบค่ำ ประกอบด้วย 5 รางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัลจำนวน 4,000 บ. พร้อมด้วยเงินบำรุงทีมอีก 3,000 บ. และถ้วยเกียรติยศ
ได้แก่ นางสาวอภิญญา จากไทยสง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 3,000 บ. พร้อมด้วยเงินบำรุงทีมอีก 1,000 บ. พร้อมถ้วยเกียรติยศ
ได้แก่ นายสมเกียรติ รัตนวงศ์
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้รับเงินรางวัลจำนวน 2,000 บ. พร้อมด้วยเงินบำรุงทีมอีก 1,000 บ. พร้อมด้วยถ้วยเกียรติยศ
ได้แก่ นายมาโนช สร้อยสุวรรณ

และรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัล 1,000 บ. ได้แก่ นายสุวรรณ อินทสา และนายวินัย กาญจนภักดิ์


TOP