ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขัน กีฬาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาคใต้

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา ความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา ณ อาคารศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีสถาบันที่เข้าร่วม 4 สถาบัน คือ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

รศ.ดร.กัลยา ศรีสุวรรณ คณบดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า การแข่งขันกีฬา ความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในครั้งนี้ เป็นกีฬาบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายของคณะวิศวกรรมศาสตร์ของสถาบันทั้ง 4 สถาบันทั่วภาคใต้ เพื่อที่จะสานต่อในเรื่องของความร่วมมือทางด้านอื่นๆด้วย โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเครือข่ายอื่นๆ เช่น การจัดประชุมวิชาการร่วมกัน เพื่อที่จะยกระดับมาตรฐานของวิชาโครงงานของนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 ที่สำคัญจะะพยายามจัดให้มีกิจกรรมต่างๆร่วมกันทุกปี เพื่อจะได้มีโอกาสทำความรู้จัก พูดคุย แลกเปลี่ยน และสานต่อความร่วมมือทางด้านวิจัยหรือบริการวิชาการ ที่จะเป็นประโยชน์กับสังคมมากขึ้น

สำหรับการแข่งขันกีฬา ความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งต่อไป จะจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.สงขลา

ข่าวโดย นางสาวเทียนทิพย์ เดียวกี่ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

TOP