ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 1 อัตรา