ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศึกษาดูงาน มวล.

เมื่อเร็วๆ นี้ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จ.นครปฐม จำนวน 19 คน นำโดย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ระบบเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน และระบบการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” โดยมี ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะ ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนเรียนรู้


TOP