ข่าวเด่น

ความภาคภูมิใจของชาวสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันอังคารที่ 16 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดพิธีรับมอบรางวัลการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปี พ.ศ.2557 ณ ห้องเรนโบว์ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพ โดยมี นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนรองเลขาธิการานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ในการนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล จำนวน 3 รางวัล ดังนี้

1) ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา : ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผู้อำนวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2) ผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ : นางอิสิญา ศังข์ศิริ ผู้จัดการฝ่ายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด

3) สถานประกอบการขนาดใหญ่ ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น : โรงแรมเลอเมอริเดียน ภูเก็ตบีช รีสอร์ท

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการดำเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จด้านสหกิจศึกษา ในครั้งนี้

 

ประมวลภาพ


TOP