ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรเภสัชศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา