ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการลงพื้นที่เพื่อหาโจทย์วิจัยที่สวนส้มโอทับทิมสยาม