ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการลงพื้นที่เพื่อหาโจทย์วิจัยที่สวนส้มโอทับทิมสยาม

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการนำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี พร้อมด้วย รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ได้ลงพื้นที่สวนส้มโอทับทิมสยามของคุณวิรัตน์ แสงสุข เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ที่ผ่านมา เพื่อศึกษาวิธีการปลูกส้มโอทับทิมสยาม การดูแลรักษาและปัญหาที่ชาวสวนส้มโอทับทิมสยามประสบ ซึ่งพบว่า สวนส้มโอทับทิมสยามมักจะโดนน้ำท่วมบ่อย ทำให้ต้นส้มโอเสียหายและตายได้ นอกจากนี้ สวนส้มโอต้องทิ้งให้แล้ง 10-15 วันเพื่อให้ส้มโอทับทิมสยามมีรสชาติหวานจัด ก่อนตัดขาย เพื่อส่งออกไปยังประเทศจีน ไต้หวัน ฮ่องกงและสิงคโปร์ต่อไป

ทั้งนี้ คุณวิรัตน์สนใจการนำเทคโนโลยี Smart Farming มาใช้กับสวนส้มโอทับทิมสยามมาก ดังนั้น รศ.ดร. กฤษณะเดช คิดว่า ทางศูนย์ฯ น่าจะสามารถลงไปช่วยเหลือในเชิงการจัดการสวนส้มโอทับทิมสยามแบบ Smart Farming ด้วย Sensors ต่างๆ ได้

TOP