ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ พบวิธีการถนอมอาหารโดยใช้ชาเขียวร่วมกับพลาสมา

นักวิจัยของห้องปฏิบัติการนวัตกรรมน้ำมันหอมระเหยสำหรับความปลอดภัยในอาหารและบรรจุภัณฑ์ พบวิธีลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่อาจพบในผลไม้แก้วมังกรตัดแต่ง โดยใช้พลาสมาที่พัฒนาขึ้นจากห้องปฏิบัติการพลาสมาของศูนย์วิจัยความเป็นเลิศนวัตกรรมฟิสิกส์ยั่งยืนสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร ร่วมกับสารสกัดจากชาเขียว

โดยผลการทดลองพบว่า การใช้พลาสมาร่วมกับสารสกัดจากชาเขียวสามารถป้องกันเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวไม่ให้เจริญบนผิวของเนื้อผลไม้แก้วมังกรตัดแต่งได้นานกว่า 15 วัน ภายใต้อุณหภูมิในการเก็บรักษา 4±1 องศาเซลเซียส ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าวนี้คิดค้นขึ้นเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการยืดอายุการเก็บรักษาของวัตถุดิบเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://essentialoil.wu.ac.th/

TOP