นักวิจัย ม.วลัยลักษณ์ พบวิธีการถนอมอาหารโดยใช้ชาเขียวร่วมกับพลาสมา