ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการลงไปช่วยแก้ปัญหาให้กับ NakhonsiAwesome.com ที่ขนอม

ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการนำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี พร้อมด้วย รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี ได้ช่วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สาขานครศรีธรรมราชทำเว็บไซต์ www.nakhonsiawesome.com โดยมีการติดตั้งกล้องวิดีโอและสถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติไว้ที่หาดหน้าด่าน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อแสดงภาพสถานที่ท่องเที่ยวและแสดงข้อมูลสภาพอากาศแบบ near realtime online

ทั้งนี้ รศ.ดร. กฤษณะเดช ได้เข้าไปตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์สถานีตรวจวัดอากาศอัตโนมัติ พบว่า กระบอกวัดน้ำฝนมีการอุดตัน จึงได้ดำเนินการแก้ไขและแนะนำผู้ดูแลอุปกรณ์วิธีการบำรุงรักษาอุปกรณ์

TOP