ขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้งสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ