ข่าวสมัครงาน

ขอเลื่อนกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักวิทยาศาสตร์ โครงการจัดตั้งสถานวิจัยวิทยาการสุขภาพ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 15/2557 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร์ และตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการพิษวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ และกำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 22 กันยายน 2557 นั้น

เนื่องจากมีผู้สมัครจำนวนมากและเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปด้วยความรอบคอบจึงขอเลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นวันที่ 29 กันยายน 2557

TOP