ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เรื่องหลักประกันสุขภาพ สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557