ข่าวสมัครงาน

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์คอมพิวเตอร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 10/2557 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ (ฝ่ายประมวลผลข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์) ศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ระหว่างวันที่ 1-17 กันยายน 2557 และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 24 กันยายน 2557 นั้น

เนื่องจากมีผู้สมัครค่อนข้างน้อย มหาวิทยาลัยจึงขยายเวลารับสมัครออกไปอีกตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2557 - 17 ตุลาคม 2557 และกำหนดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์พร้อมกัน กับประกาศรับสมัครรอบแรกในวันที่ 28 ตุลาคม 2557

TOP