ข่าวทั่วไป

ผลการแข่งขันหนังตะลุงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี งานเดือนสิบนครฯ

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการจัดประกวดหนังตะลุงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รอบคัดเลือกมีคณะหนังส่งเข้าคัดเลือก(รอบซีดี) จำนวน ๒๘ คณะ
รอบรองชนะเลิศแข่งขัน ๙ คณะ
และรอบชิงชนะเลิศ ๓ คณะ โดยจัดการแข่งขันกันที่ทุ่งท่าลาด เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

ผลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ ได้แก้ หนังนิกร พรบัณฑิต สงขลา รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ๔๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร

รางวัลรองชนะเลิศ หนังสุยินเสียงแก้ว พัทลุง รับเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ หนังครูเศวต หัวไทร นครศรีธรรมราช เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร


TOP