ข่าวทั่วไป

นักศึกษาและบุคลากร ม.วลัยลักษณ์ ร่วมแห่หมฺรับ เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ


เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๗ นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีแห่หมฺรับ เนื่องในงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบประจำปี ๒๕๕๗ กับเครือข่ายอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในปีนี้ มีหลายหน่วยงานทั่วจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ร่วมจัดกขบวนแห่หมฺรับ และมีชาวต่างชาติให้ความสนใจจำนวนมาก ตลอดขบวนแห่หมฺรับได้มีการบรรยายประวัติศาสตร์และความสำคัญของงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ผ่านการถ่ายทอดส่งทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ โดย รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ บรรยายในฐานะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมภาคใต้


 

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : ้้http://cultural.wu.ac.th/

TOP