ข่าวสุขภาพและกีฬา

"เปิดเมืองปั่น Car Free Day 2014 นครศรีธรรมราช"

วันอาทิตย์ที่ 21 กันยายน 2557 กลุ่มคนรักจักรยาน ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับชมรมจักรยานนครศรีธรรมราชจัดกิจกรรม "เปิดเมืองปั่น Car Free Day 2014 นครศรีธรรมราช" ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 700 คน ได้รับความสนุกสนาน มิตรภาพ และของรางวัลกลับไปถ้วนหน้า

กิจกรรมรณรงค์ดังกล่าว มีกิจกรรม Rally 5 ฐาน ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมสนุกสนาน สร้างความสัมพันธ์อันดีกัน คือ
1. ฐาน "ไฟฟ้ามหาสนุก" โดย รพ.มหาราช
2. ฐาน "สะพานปราบเซียน" โดย ทีม A-Bike
3. ฐาน "ล้วงคนเดียวเสียวทั้งทีม" โดย ชมรมจักรยานทุงสงนครศรีธรรมราช
4. ฐาน "Thoy Roo (ทอยรู)" โดย ชมรมจักรยานราชพฤกษ์
5. ฐาน "เปิด ให้น้อง" โดย เพื่อน...ป้าจ็อด

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (นครศรีธรรมราช), พลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช, อบจ.นครศรีธรรมราช, เทศบาลนครนครศรีธรรมราช, ชมรมจักรยานราชพฤกษ์, ชมรมจักรยานปากพนัง, ชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช, ร้านปรีชาเจริญยนต์ทุ่งสง, ร้านเอไบค์, ร้านพีกรุปไบค์, ร้านอมรไบค์, ร้านฉลองนคร, ร้านเมอริด้านครศรีธรรมราช, ร้านประยูรการช่าง, ร้านชยสิทธิิ์กราฟฟิก, ร้านสมนึกกลการ, ปาร์คนายก้อง, ร้านบ้านสีสวย, หัวอิฐสัตวแพทย์, คลินิคยิ้มสวย, หจก. NS ธนพัฒน์ ,บ.โตโยต้านครศรีธรรมราช (เยื้อง รร.เบญจมราชูทิศ) และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมปั่นรณรงค์ประมาณ 700 คน โดยได้รับการสนับสนุนเสื้อจาก สสส. จำนวน 350 ตัว และอีก 300 ตัว จาก คุณวิทยา แก้วภราดัย , คุณนริศา อดิเทพวรพันธ์ และคุณนนทิวรรธ์ นนทภักดิ์

อนึ่ง วันปลอดรถ หรือ Car Free Day ตรงกับวันที่ 22 กันยายน ของทุกปี องค์กรในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จะรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล หันมาใช้รถขนส่งมวลชน และรถจักรยานเพิ่มขึ้น เพื่อลดปริมาณรถยนต์ในท้องถนน อันส่งผลถึงการลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ และยกระดับคุณภาพอากาศให้ดีขึ้น รวมทั้งลดปัญหาการจราจรติดขัด การเกิดอุบัติเหตุ ช่วยประหยัดเวลาในการเดินทาง และจะส่งผลต่อการประหยัดพลังงานน้ำมัน รวมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การรณรงค์จะจัดขึ้นในวันที่ 22 กันยายน และทุกวันอาทิตย์ตลอดเดือนกันยายน

ประมวลภาพ

ภาพ : ช่างภาพจากชมรมจักรยานนครศรีธรรมราช

TOP