รับสมัครผู้เข้าอบรมการสร้างเว็บไซต์ในพริบตา ด้วย Joomla Open Source รุ่น 6 วันที่ 10-11 พ.ย.57