ข่าวทั่วไป

รร.บ้านท่ามิหรำ จ.พัทลุง ฟังบรรยาย "ศึกษาต่อ ที่ มวล."

อาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ จำนวน 120 คน นำโดยอาจารย์รัชนีบูรณ์ แก้วทิพย์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และฟังบรรยายแนวทางการศึกษาต่อที่ ม.วลัยลักษณ์ โดยมีนางสุภาณี เพชรานันท์ ส่วนประชาสัมพันธ์ และนายธีรวิทย์ ทองรักษ์จันทร์ ศูนย์บริการการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและพูดคุย เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2557

TOP