รร.บ้านท่ามิหรำ จ.พัทลุง ฟังบรรยาย "ศึกษาต่อ ที่ มวล."