ขอขอบคุณและชื่นชมหน่วยงานต้นแบบในความร่วมมือ “มวล.ร่วมใจ รู้ค่าพลังงาน” ผ่านวิดีโอคลิป ประจำปี 2557