ข่าวเด่น

ขอเชิญชมเทป รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อุทยานการศึกษาแห่งการสร้างโอกาส"

ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชมเทปบันทึกรายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อุทยานการศึกษาแห่งการสร้างโอกาส" โดย ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดี และ ศาสตราจารย์ ดร.วินัย ประลมพ์กาญจน์ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและทรัพย์สิน ร่วมสนทนาในรายการ เมื่อวันที่ 22 กันายน 2557 ที่ผ่านมา ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ช่อง 9 อสมท.

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.youtube.com/watch?v=7zKMAXoJKTw

TOP