ขอเชิญชมเทป รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อุทยานการศึกษาแห่งการสร้างโอกาส"