ขอเชิญชมนิทรรศการและแนะแนวการศึกษาต่อ ม.วลัยลักษณ์ ในงาน Deck-D's Admission Top Hit Fair