ม.วลัยลักษณ์จัดมอบทุนการศึกษา"ไทยบริดจสโตน (กลุ่มภาคใต้)"