ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์จัดมอบทุนการศึกษา"ไทยบริดจสโตน (กลุ่มภาคใต้)"

มหาวิทยาลัยวลัยกษณ์ จัดมอบทุนการศึกษา"ไทยบริดจสโตน (กลุ่มภาคใต้)" ณ อาคารเทคโนโลยีและนวัตกรรม
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดมอบทุนการศึกษา"ไทยบริดจสโตน (กลุ่มภาคใต้)"
ณ อาคารเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี ผศ.ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ศิลปะและวัฒนธรรมกล่าวต้อนรับคณะมอบทุนจากบริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด และขอบคุณที่เล็งเห็นความสำคัญของการให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่นักศึกษา

โอกาสนี้ นายอะทสึโอะ นัมบุ รองผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์องค์กร และนายวิชิต เลิศวงษ์ไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลบริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุนและดูแลนักศึกษาทุนไทยบริดจสโตน จำกัดเป็นอย่างดี พร้อมกันนี้คุณวิชิต ยังได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาทุน"ไทยบริดจสโตน (กลุ่มภาคใต้)" ถึงการได้รับทุนว่า ถือเป็นการได้โอกาสที่ดี และขอให้นักศึกษาตั้งใจศึกษาเล่าเรียน พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพมากขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาสังคม และใช้ทุนการศึกษาที่ได้รับอย่างรู้คุณค่า อีกทั้งยังให้คำมั่นสัญญาว่าจะร่วมดูแลสังคม และให้โอกาสทางการศึกษาต่อไปในอนาคต

การมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 40 คน ได้แก่ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวน 20 คน
และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่และปัตตานีอีกจำนวน 20 คน โดยมีนางสาวรอฮีมะ สะแว
นักศึกษาสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตัวแทนของนักศึกษาทุนการศึกษา"ไทยบริดจสโตน(กลุ่มภาคใต้)"กล่าวขอบคุณบริษัทไทยบริดจสโตน จำกัด ที่ได้มอบโอกาสทางการศึกษา พร้อมทั้งกล่าวคำมั่นสัญญาว่าจะใช้ทุนการศึกษาอย่างรู้จักคุณค่าและตอบแทนสังคมเมื่อมีโอกาส

 

ประมวลภาพ

 

ข่าวโดย นางสาวฐานะมาศ นากสุก (สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
ภาพโดย นางสาวเทียนทิพย์ เดียวกี่ (สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์)


TOP