ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระเลียบ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดพระเลียบ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒) เพื่อเป็นการสงเคราะห์พระภิกษุสงฆ์ ผู้อยู่จำพรรษาตลอด ๓ เดือน เรื่องพระวินัยเป็นโอกาสให้พระสงฆ์ได้ฉลองศรัทธารับผ้ากฐิน จากผู้มีจิตศรัทธาที่ได้นำมาทอดถวาย
การทอดกฐินในครั้งนี้ ทางคณะเจ้าภาพต้องการหาปัจจัยซึ่งเป็นบริวารกฐิน สมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ ซึ่งทางวัดได้ดำเนินการสร้างไปแล้วประมาณ ๘๐% ใช้งบประมาณไปแล้วประมาณ ๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) และยังคงเหลือที่จะดำเนินการสร้างต่อไป ซึ่งต้องใช้งบประมาณอีก ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) จึงจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ แต่ทางวัดยังขาดปัจจัยในการดำเนินการสร้างต่อไป จึงอาศัยกำลังศรัทธาจากท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
ขออวยพรให้ท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านตลอดจึงครอบครัว จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยกันทุกท่านเทอญ

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๑๙.๐๐ น. สมโภชน์องค์กฐินที่วัดพระเลียบ

วันจันทร์ที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ (ขึ้น ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะเจ้าภาพกฐินเดินทางมาถึงวัดพระเลียบ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์
เวลา ๑๒.๐๐ น. คณะเจ้าภาพกฐินร่วมกันรับประทานอาหาร
เวลา ๑๓.๐๐ น. ประกอบพิธีถวายผ้ากฐิน
แสดงพระธรรมเทศนาบอกอานิสงส์
ถวายผ้ากฐิน พระสงฆ์อนุโมทนา
เจ้าภาพกฐินกรวดน้ำ รับพรจากพระสงฆ์
เสร็จพิธี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒๒๒ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐ โทร (๐๗๕) ๖๗๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร (๐๗๕) ๖๗๒๕๐๗ E-mail: cultural.wu@gmail.comรายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP