อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรมสัญจร "ตามรอยศรัทธา...บูชา ๔ พระธาตุแดนใต้"