ข่าวทั่วไป

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์จัดค่ายคุณธรรม จริยธรรมสัญจร "ตามรอยศรัทธา...บูชา ๔ พระธาตุแดนใต้"

เมื่อวันที่ ๑๘-๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรม ค่ายคุณธรรม จริยธรรมสัญจร "ตามรอยศรัทธา...บูชา ๔ พระธาตุแดนใต้" โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะครู นักเรียนในพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมกิจกรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๗ ตั้งต้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เดินทางตามรอยศรัทธาบูชาพระบรมธาตุสวี จังหวัดชุมพร แล้วกลับมาจัดกิจกรรมรับขวัญสู่ค่าย พร้อมทำวัตรเย็น ณ สวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานีวันศุกร์ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๗ เริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทำวัตรเช้า แล้วออกเดินทางตามรอยศรัทธาบูชาพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี หลังจากนั้นมุ่งหน้าตามรอยศรัทธาบุชาพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ปิดกิจกรรมของวันนี้ด้วยการทำวัตรเย็น ณ วัดพระบรมธาตุวรมหาวิหาร

วันเสาร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๗ วันสุดท้ายของค่ายคุณธรรม จริยธรรมสัญจร เหล่านักปฏิบัติได้ร่วมทำวัตรเช้า ก่อนเดินทางไปตามรอยศรัทธาบูชาพระบรมธาตุวัดเขียนบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ซึ่งตลอดกิจกรรมทางอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากร ผศ.สมหมาย ปิ่นพุทธศิลป์ และ ดร.อรุณรัตน์ สรรเพ็ชร นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ในการให้ความรู้ทางประวัติศาสตร์ของ ๔ พระธาตุแดนใต้ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับมุมมองการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในภาคใต้

ประมวลภาพ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP