สี่สำนักวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพลงนามความร่วมมือกับ Kunming Medical University ประเทศจีน