เชิญชมรายการวิทยุโทรทัศน์ ความก้าวหน้าพระบรมธาตุนครฯ สู่มรดกโลก ช่องเนชั่น รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมาติ ร่วมรายการ