โครงการอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีทำบุญสำนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคล