ข่าวทั่วไป

โครงการอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีทำบุญสำนักงานเพื่อความเป็นสิริมงคล

โครงการอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมทำบุญตึก อาคารวิชาการ 7 เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันพุธที่ 1 ตุลาคม 2557 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคารวิชาการ 7 (โดยเริ่มพิธีทางพระ เวลา 10.00 น.) ในการนี้ โครงการอุทยานการเรียนรู้ฯ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมและรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน

TOP