รองผู้ว่าฯ ว่าที่ ร.ต.ฐิตวัฒน เชาวลิต เกษียณอายุราชการ