ข่าวทั่วไป

รองผู้ว่าฯ ว่าที่ ร.ต.ฐิตวัฒน เชาวลิต เกษียณอายุราชการ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ว่าที่ ร.ต.ฐิตวัฒน เชาวลิต เกษียณราชการ
   
     เลือดเนื้อเชื้อสายคนใต้แท้ จึงหนักแน่มุ่งมั่นแก้ปัญหา
ให้ นครฯ กระฉ่อนชื่อเลื่องลือชา เป็นดินแดนมารดาของท่านรองฯ
     รองผู้ว่าฯว่าที่ร.ต.ฐิตวัฒน เชาวลิต จิตมุ่งมั่น ร่วมฝ่าฟันสู่สิ่งงามตามสนอง
ท่านรักชื่อถือศักดิ์นักปกครอง นั้นจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้มีธรรม
     ธรรมคือความถูกต้องของมนุษย์ เป็นสิ่งจ่อเจิมจุดสุดคมขำ
หากแห่งใดในปฐพีนั้นมีธรรม ความสุขสมชื่นชื่นฉ่ำเกิดตามมา
     ปฏิบัติราชการที่จังหวัดนคครศรีธรรมราช ร่วมแปดปีได้สมมาดปรารถนา
สิ่งใดยากลำบากท่านรับมา พิจารณาได้ตกนักปกครอง
     แทบทุกงานร้านช่องต้องไปถึง ประชาชนซาบซึ้งกันทั้งผอง
จิตเมตตาอารีมีเนืองนอง รักเหมือนพี่ดีดังน้องท้องเดียวกัน
     เนื่องในวาระท่านเกษียณ จำนงเนียรกราบไตรรัตน์ฉัตรเฉิดฉันท์
กราบพระบรมธาตุนครฯ ขจรธรรม์ พระพุทธสิหิงค์มิ่งขวัญมั่นหลักชัย
     ดลบันดาลให้ท่านรองผู้ว่าฯ ฐิตวัฒน แจ่มจรัส อายุ วรรณะ สุข ใส
ทั้งพละแกร่งกล้าพลานามัย ตลอดไปตลอกกาลเนิ่นนานเทอญ
   

ด้วยความเคารพ รัก
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
อาทิตย์ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗


TOP