ขอเชิญร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงงานวิชาการกับภาคการผลิตและอุตสาหกรรม วันที่ 13-17 ตค. 57