ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการ JSTP สำนักวิชาวิทยาศาสตร์