ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ชวนเพื่อนวลัยลักษณ์ร่วมปลูกป่าต้นน้ำ..รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่าต้นน้ำบ้านเขาวัง วันที่ 18 ตุลาคม 2557

ด้วย โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ กลุ่มอนุรักษ์บ้านเขาวัง โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง และชุมชนบ้านเขาวัง กำหนดจัดกิจกรรมปลูกป่าต้นน้ำ "รวมใจภักดิ์ รักษ์ป่าต้นน้ำบ้านเขาวัง" เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้คืนความชุ่มชื่นแก่ผืนป่าต้นน้ำ ปลูกไม้ใช้สอย ไม้กินได้ และไม้ท้องถิ่นร่วมกันในชุมชน และร่วมเรียนรู้ระบบนิเวศป่าต้นน้ำ และวิถีชุมชนมุสลิมในหุบเขาบ้านเขาวัง ในวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2557 ณ ชุมชนต้นน้ำบ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์

ท่านใดสนใจร่วมกิจกรรม โทรแจ้งสำรองที่นั่งและอาหารได้ที่ โทร 3558-9 และ 089-4741362 (รัชฎา), 081-4168596 (ภานุวัฒน์) โดยมีรถตู้และรถ4W ออกจากอาคารวิจัย ในวันที่ 18 ตุลาคม เวลา 07.30 น.

กำหนดการ
กิจกรรมร่วมใจปลูกป่ารักษาต้นน้ำบ้านเขาวัง
วันที่ 18 ตุลาคม 2557
ณ ชุมชนต้นน้ำบ้านเขาวัง หมู่ที่ 12 ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์
   
09.00 น. -พบกันที่บ้านผู้ใหญ่หมาน เขาวัง
-กล่าวต้อนรับผู้ร่วมกิจกรรม.....ผู้ใหญ่ทวีผล บุญผล
-บอกเล่าวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และชี้แจงรายละเอียดกิจกรรม..รัชฎา -กล่าวเปิดกิจกรรม...คุณศุภชัย อักษรวงศ์
ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ
09.30 น. -เดินชมวิถีชีวิตสวนสมรมข้างเรือนบ้านผู้ใหญ่หมาน ถ้ำลานสัตว์
นำทางโดย..สมาชิกกลุ่มอนุรักษ์บ้านเขาวัง
11.00 น. -ร่วมใจปลูกป่าริมห้วยชายคลองเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าซับน้ำ
อนุรักษ์พันธุ์พืชท้องถิ่น เพิ่มไม้ใช้สอย และไม้กินได้ของชุมชน
12.00 น. -กินข้าวเที่ยงร่วมกันที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง
-ครูใหญ่กล่าวต้อนรับและแนะนำโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง
-ประธานกลุ่มอนุรักษ์กล่าวขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรมและเชิญชวนมาเที่ยวบ้านเขาวัง
-นำเยี่ยมชมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง ชมถ้ำน้ำ
-ชมวิวจุดชมวิว ควนสอยดาว ควน 18 ชั้น ควนเทวดา

................เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ.....................

หมายเหตุ : กำหนดการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสภาพภูมิอากาศ


TOP