ข่าวเด่น

ศูนย์นิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการจัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมวินัยและการท่องเที่ยวด้วยการถ่ายภาพศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการนำโดย รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี รศ.ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี และนักศึกษาปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ ร่วมกับ โรงแรมมาริไทม์ พาร์ค แอนด์ สปา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกระบี่ อบต.คล่องท่อมเหนือ (น้ำตกร้อน) อบต.เขาคราม (ท่าปอมคลองสองน้ำ) อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) และ สมาคมการท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ ได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมวินัยและการท่องเที่ยวด้วยการถ่ายภาพ โดยมีนักเรียนห้องเรียนพิเศษคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าร่วมทั้งสิ้น 85 คน และคุณครูเข้าร่วมจำนวน 14 คน ในระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมมาริไทม์ พาร์ค แอนด์ สปา จังหวัดกระบี่

ในค่ายนี้ นักเรียนได้รับการปลูกฝังความมีวินัย ตรงต่อเวลาและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม นอกจากนี้ นักเรียนยังได้มีโอกาสไปสัมผัสธรรมชาติ ศึกษาระบบนิเวศป่า ระบบนิเวศปะการัง ระบบนิเวศป่าชายเลน วิถีชีวิตชุมชน ชิมอาหารท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของจังหวัดกระบี่ นักเรียนได้นำเสนอผลงานในหลากหลายรูปแบบ เช่น จัดนิทรรศการภาพถ่าย Facebook, VDO แนะนำแหล่งท่องเที่ยวกระบี่ และ google presentation


TOP