ข่าวทั่วไป

ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก

ด้วยคณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก กำหนดจัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะกรรมการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ทอมก ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ ในวันศุกร์ที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องบรรยาย ๓ หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร ชั้น ๑๙ อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ (ตรงข้าม ททบ.๕)

TOP