ศูนย์ความรู้เฉพาะด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โปรแกรมเมอร์ จำนวน 1 อัตรา