ข่าวเด่น

ส่วนประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์บริการการศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในงาน Deck-D's Admission Top Hit Fairส่วนประชาสัมพันธ์ ร่วมกับ ศูนย์บริการการศึกษา ร่วมจัดนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในงาน Deck-D's Admission Top Hit Fair โดยมีพี่ๆ นักศึกษา และศิษย์เก่า ม.วลัยลักษณ์ ร่วมให้คำแนะนำ แจกเอกสารและรายละเอียดของหลักสูตรที่เปิดรับนักศึกษาของแต่ละสำนักวิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรมกลุ่มร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการศึกษาต่อ และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย และมอบของที่ระลึกในกิจกรรมการเรียนรู้ "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อุทยานการศึกษาแห่งการสร้างโอกาส" ซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 10,000 คน ในวันที่ 11 ตุลาคม 2557 ที่ Hall EH 106 บูธ 21 ไบเทคบางนา จังหวัดสมุทรปราการ

ประมวลภาพ

 

 


TOP